Brug bij de Kruiskerk

Stadsrekeningen
1595 Kapittel 15.
De ingevallen brug bij de Kruis- of Parochie-kerk van St. Catharina door eene houten noodbrug vervangen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1105