Brug aan het Huis van Boxtel

vermelding: 14301
locatie: Vughterstroom

Noten
1.Peter Verhagen, 's-Hertogenbosch waterstad (1996) 46