Boertsche brug

vermelding: 12981
locatie: Verwersstroom

Is nu een overkluizing over de Binnendieze in de Beurtsestraat.2
Noten
1.'s-Hertogenbosch waterstad (1996) 46
2.KringNieuws 3 (1997) 14
Artikelen
1996

Peter Verhagen

In 1571 werd op last van het stadsbestuur de Binnendieze onder een aantal gemeentebruggen schoongemaakt.
's-Hertogenbosch waterstad (1996) 47
 
Stadsrekeningen
1571 Kapittel 21.
De Boertsche brug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 863