Baaiwatersbrug

De Groote Stroom (Orthenstraat - Jan Heinsstraat)

Mosmans

Namen der Straten enz.

77
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 77
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 198

n: vermelding in een voetnoot