afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 17 december 1937

Aabrug

De Aa (Hinthamereinde - Graafseweg)

Nieuwe Aabrug, nu pastoor Bartenbrug, tussen de Graafseweg, links, en het Hinthamereinde, rechts. Links de pastorie van de Antonius en Barbarakerk (Bartjes), middenin de watertoren, rechts de Aawal. Op de Muntelwal is een rijwielstalling gevestigd. Op de Graafseweg een handkar met melkbussen. Deze foto is van december 1937.
Stadsarchief (0043989)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Aabrug
RB 31-05-1881
1890
Aabrug
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Cultuurhistorische inventarisatie

Pastoor Bartenbrug

door Bram Steketee

48
49
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 48-49
Vestingwandelingen
Hier ongeveer moet de Hinthamerpoort gelegen hebben. Het bouwjaar is niet bekend maar het zal in dezelfde tijd als de bouw van de wallen geweest zijn. In 1525 begon men met de bouw van een rond bolwerk dat voor de poort in het water lag. Via twee bruggen en doorgangen kon men de stadspoort bereiken. Men vond het geheel blijkbaar zo belangrijk dat men er in 1539 een beeld van St Andreas op plaatste. Voorts was de doorgang opgesierd met de wapens van de keizer en de stad en vanzelfsprekend een Mariabeeld. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het Hinthamer bolwerk zwaar versterkt en uitgebouwd. Aan weerszijden van de poort werden aansluitend op de Muntel- en Oostwal twee halfbastions gebouwd, en tijdens het Twaalfjarige Bestand (1609-1621), kwam er in plaats van het ronde bolwerk een rechthoekig hoornwerk met halfbastions en een ravelijn. Op dit Hoornwerk stootte Ernst Casimier in 1629 zijn neus en daarom verlegde hij zijn aanval naar de Noordwal. Omstreeks 1739 zijn de vestingwerken van de stad gemoderniseerd en verdween het hoornwerk. Er kwamen drie ravelijnen, twee contre-gardes en een enveloppe. Dit geheel had veel overeenkomst met de werken voor de St Janspoort. Aan de overzijde van de Aa kom je als straatnamen nog de namen van de beide bastions tegen. De aanval van de Fransen in 1794, op dit punt, werd dankzij deze zware vestingwerken afgeslagen.
Artikelen
2000

Bram Steketee

Pastoor Bartenbrug
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 48-49
 
2012

Domien van der Meijden

Aanleg tijdelijke brug, daarna sloop Bartenbrug
Brabants Dagblad dinsdag 15 mei 2012 | 22
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: de brug aan den Hinthameruitgang ... Aabrug ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
2010

Vormgeving Bartenbrug

In mei 2005 heeft het BAI in samenwerking met de gemeente een ontwerpprijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe Bartenbrug. Deze prijsvraag is door Inge Burg van Welmers Burg Stedenbouw gewonnen. Met het prijswinnende ontwerp is een ontwerptraject ingegaan zodat dit ontwerp ook daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht. De afgelopen tijd is het ontwerp dan ook verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).
B&W Besluitenlijst 23 februari 2010
 
2010

Voortgang Bartenbrug en omgeving

Het college besluit dat er een informatieavond wordt georganiseerd over het definitieve ontwerp van de Bartenbrug en het conceptinrichtingsplan van de omgeving van de Bartenbrug.
B&W Besluitenlijst dinsdag 19 oktober 2010
 
Tekeningen
1936 Bestek nummer 13, dienst 1936.
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 48
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 44, 49

n: vermelding in een voetnoot