Bruggen
Stadsrekeningen

1399

Kapittel 21

 • Onderhoud van poorten, bruggen, sluizen en dijken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 6

Kapittel 22

 • Kosten van eene nieuwe valbrug.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 6

Kapittel 20

 • Onderhoud van poorten, schotpoorten, valpoorten en bruggen, sluizen en dijken enz.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 9

1400

Kapittel 9

 • Onderhoud van poorten, bruggen, sluizen en dijken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 12

Kapittel 19

 • Uitgaven aan poorten, bruggen, sluizen, dijken, muren enz.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 14

1402

Kapittel 22

 • Onderhoud van poorten, bruggen, dijken, enz.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 16

Kapittel 23

 • Kosten voor het maken van een nieuwe valbrug.

Waar deze nieuwe valbrug gelegd werd, is in de rekening niet opgegeven, uit de omschrijving der kosten kan echter worden opgemaakt, dat het buiten de Picken- of Vuchterpoort was.

R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 16

1501

Kapittel 10..16

 • Zijn uitgaven aan stads fabrijkage, van gebouwen, straten, vestingwerken, Diezewerken, havenwerken, poorten, bruggen, dijken, vonders, enz.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 60

1503

Kapittel 15 en 17

 • Dit kapittel bevat zooals in vorige rekeningen, de uitgaven van timmerwerk en arbeidsloon, het is echter meer uitgebreid in werken aan poorten, bruggen en vestingtorens.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 76

1506

Kapittel 15

 • Herstelling der lange brug te Orthen en het maken van de stads tent in den Hof van Bergen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 120

1511

Kapittel 57

 • Onderscheidene herstellingen aan stads vestingwerken, poorten en bruggen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 249

1512

Kapittel 12

 • Die van Hees, Geffen, Nuland en Rosmalen krijgen last, om ter oorzake van de vorst, de groote brug af te breken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 265

1513

Kapittel 20

 • Een huis afgebroken voor het maken van een nieuwe straat naar de Tolbrug.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 290

1514

Kapittel 62

 • Hout voor bruggen en poorten der stad.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 300

Kapittel 68

 • De sleutels der stadspoorten in deeg afgedrukt om die aan den Heer van Gelder te leveren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 302

1525

Kapittel 18

 • Gedenkstenen geplaatst aan drie bruggen in de stad, waarop den tijd der daarstelling was uitgehouwen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 416

1566

Kapittel 12

 • Herstel van poorten, vestingwerken en bruggen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 758

1567

Kapittel 19

 • Eene brug gemaakt over de Dieze buiten den Boom tot overtogt der Spanjaards.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 814

1570

Kapittel 12

 • Bruggen en vonders, door het hoog water en den storm weggespoeld, hersteld.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 847

1571

Kapittel 7

 • De Pensionaris moet naar 's Hertogenbosch terugkeeren, vermits de wegen onveilig waren en de rebellen op hunnen weg al de bruggen achter zich hadden afgebroken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 862

1572

Kapittel 15

 • Herstel van dijken en bruggen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 877

1573

Kapittel 13

 • Herstellingen aan verschillende vestingtorens der Stad, aan de poorten, bruggen, wachten en andere vestingwerken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 891

1576

Kapittel 9

 • De Regering van 's Hertogenbosch doet hout koopen voor brand en herstel van poorten en bruggen, ten tijde van de spanjaarden afgeworpen.
 • De Stads bruggen uit vrees voor de spanjaarden vernield of afgeworpen, worden hersteld.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 932

1578

Kapittel 14

 • Herstellingen aan de vestingwerken, poorten, schothekels, vestingtorens, casematten, bruggen, enz.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 979

1601

Kapittel 15

 • Turf om de brug aan de Hinthamerpoort te verbranden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1137

1604

Kapittel 16

 • Mr. Aart Houbraken, neemt de stroomen en bruggen op en maakt daarvan, voor zoover de stad die moet onderhouden, verbaal op.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1163

1615

Kapittel 18

 • Betaling van de helft der onkosten voor het maken van de brug en de werf aan den grooten Hekel.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1227

1629

Kapittel 10

 • De bruggen in den weg naar Vucht, buiten Stads poort van dien naam, hersteld.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1354

Kapittel 19

 • Herstellen der brug over de vestinggracht buiten de Vuchter- en Hinthamerpoort.
 • Verwen der bruggen buiten de Vuchter-, Orthen- en Hinthamerpoorten, aan den Boom en over de wolfskuilen. Herstel der brug aan de hekkens aan den Boom.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1357

1633

Kapittel 28

 • De brug gemaakt over de doorsnijding van den straatweg naar Vucht, bij de kleine of St. Antonie schans.
 • Buitenwerken voor de nieuwe bruggen en riolen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1386-1387