Verhalen en legenden

Baileybruggen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 mei 1993
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 43, 189

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) VI

n: vermelding in een voetnoot