afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 17 juli 1936

Spooronderdoorgang

sloop: 2008
locatie: Vlijmenseweg traject Lage Zwaluwe-'s-Hertogenbosch

Aanleg van de weg, gezien bij het spoorwegviaduct voor de lijn naar de Langstraat. Links huizen aan het Zuider Front, rechts de Vughterweg.
Stadsarchief (0034787)
Cultuurhistorische inventarisatie

Viaduct in de spoorlijn Lage Zwaluwe-'s-Hertogenbosch over de Vlijmenseweg

door Bram Steketee

33
34
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 33-34
Artikelen
2000

Bram Steketee

Viaduct in de spoorlijn Lage-Zwaluwe - 's-Hertogenbosch over de Vlijmenseweg.
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 33-34