`
`s-Hertogenbosch : Herdenking 750 jarig bestaan : Juli 1935
A
A.N.F.B., Algemeene Nederlandsche Facistenbond
Aarle v/h Mussert 's-Hertogenbosch, Wasserij Van
Accountantskantoor:
Doomernik jr., Louis
Sabel, Ad.R.
Actiecomité Gehandicapte Kind
Administratie van het Weekblad van den Noordbrabantsch Christelijken Boerenbond
Anthraciethuis (v/h P.J.H. Kersten), N.V. Het
Autoverhuur- en Opslagbedrijf
B
B.B.A., N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten
B.B.Z.V. Bossche Bedrijfscompetitie Zomeravond Voetbal
B.M.J. Brabantsche Meubel Industrie
Bakkerij „Het Beste Brood”
Bakkerijtentoonstelling 1950 17 tot 26 juli 's-Hertogenbosch
Berger, Drukkerij
Bergh's Stoomschoenfabriek, Van den
Bergmeyer Natuursteen, N.V.
Blauw Wit, R.K. Handbalvereniging
B-O-R-C Bossche Onderlinge Reclame Campagne
Bosch' Tooneel
Bossche Diocesane Werkliedenbond
Bossche Voetbal- en Athletiek-Vereeniging (BVV)
Brabantsche Meubelindustrie
Brabantse Meubel- en Bedden Industrie
Bree, Petrus de
Briantelli, Circus
Broodfrabriek „De Korenbloem”
Buenen van Eggelen, H.F.
Burgerhof, Radio-Service M.J.
C
Café-Restaurant:
Lohengrin
Lohingrin
Metropole
Capsulefabriek (voorheen Falk Lewin), N.V. 's-Hertogenbossche
Casino - Concertgebouw - Luxor Theater - Cinema Royal
Casino Schouwburg
Central, Hotel
Centrale Auto-Garage
Chem. Pharm. Fabriek Groothandel in Ziekenverplegingsartikelen
Circus Briantelli
Comité Monument 1940-1945 voor hen die vielen
Concertgebouw - Luxor Theater - Cinema Royal:
1943
1955
CONDOR, Reis- en Passagebureau N.V.
Cooymans
Cordens, Boek- en Handelsdrukkerij F.J.A.L.
D
D.V.V., Kooplieden en Marktkramersbond „Door Vereeniging Verbetering”
Dijk's Reisbureau, Van:
1940 : Koninginnelaan 21
Dirks, Firma H.
Doomernik jr., Accountantskantoor Louis
Drukkerij:
Berger
Foppele:
1924 : Handelsdrukkerij J.A. Foppele
1945 : Drukkerij M. Foppele-Vinck & Zn - 's-Hertogenbosch
St. Jan:
1926 : Drukkerij Sint Jan
1935 : Drukkerij Sint Jan
1945 : Drukkerij Sint Jan
Stokvis en Zoon, Monotype-Drukkerij P.
Teulings:
1924 : C.N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen
1945 : Teulings' Grafisch Bedrijf N.V. 's-Hertogenbosch
Zuid-Nederlandsche Drukkerij:
1922 : Zuid-Nederlandsche Drukkerij
1926 : N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij
1971 : Zuid-Nederlandsche Drukkerij nv
Dukes, Rugby the
Durex Waschproducten
E
E.B.R. & T.C. „UNICA” 's-Hertogenbosch
Expeditie-, Meubeltransport- en Veembedrijf:
1945 : Handelskade 9
1947 : Handelskade 3-5
F
Foppele:
1924 : Handelsdrukkerij J.A. Foppele
1945 : Drukkerij M. Foppele-Vinck & Zn - 's-Hertogenbosch
Furster, Firma Frans
G
Garage „Schulte”
Garage- Meubelbewaring en Veembedrijf
Gemeentelijke Ambachtsschool en Avondvaktekenschool
Gemeentelijke Arbeidsbeurs en Dienst der Werkloosheidsverzekering
Gemeente-slachthuis 's-Hertogenbosch
Glaudemans:
1921 : Firma N. Glaudemans & Zoon
1931 : Natuursteenhandel FA N. Glaudemans & Zn.
1945 : Firma H. Glaudemans
1945 : Firma N. Glaudemans & Zoon
Goosen & Swagerman
Goulmy & Baar, Eugène
Grasso
Groote Paaschvee Tentoonstelling 's-Hertogenbosch 9 april 1924
Gruyter en Zoon N.V., P. de
H
Heijmans' Levensmiddelenbedrijf, 's-Hertogenbosch
Heinen, Boekhandel Adr.
HELI:
1925 : HELI Reproductie-inrichting : helio-, steen-, lichtdruk enz.
1925 : HELI 's Hertogenbosche electrische lichtdruk-inrichting
Hevea-Fabrieken
Hogere Technische School (HTS):
1960
z.j.
horrik 's-hertogenbosch, van
Hotel:
Central
Noord-Brabant
Oranje
Huize Prima
J
Jansen 's-Hertogenbosch, Theo
Jonker, Administratiekantoor H.
Jozef, Meubelfabriek St.
K
K.C.T. Korfbalclub 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel en fabrieken voor 's-Hertogenbosch en Omstreken:
1950 : Orthenstraat 43
1971 : Stationsweg 33-35
Katholieke Arbeiders Beweging
Katholieke Arbeiders Jeugd
Katholieke Verkenners
Kinderbescherming te 's-Hertogenbosch, R.K. Vereeniging voor
Klaassen, Ferd.
Klok, Stoomkoekfabriek De
Koninklijk 's Hertogenbosch' Mannenkoor
Koninklijke erkende vereniging 's-Hertogenbossche Muziekkorps
Koninklijke School v. Kunst Techniek en Ambacht
Kooplieden en Marktkramersbond „Door Vereeniging Verbetering” D.V.V.
Korenbloem, Broodfrabriek De
Kring, Tafel-Tennis Club De
Kroon, Magazijn De
Krooswijk Jr., Antoon
Kruithoorn, De
L
Lambooy-Klunder, Confectie industrie
Lamers & Dr. Indemans, N.V. Dr.
Landelijke commissie ter bestrijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid
Lanschot, Firma F. van
Lantaarn, De
Leo, Firma Gebr.:
1934 : Firma Gebr. Leo
1940 : Firma Gebrs. Leo - 's Hertogenbosch
Lohengrin, Café-Restaurant 's-Hertogenbosch
Lutkie & Cranenburg's Kantoorboekenfabriek en Papiermaatschappij, N.V.
Luxor Theater
Luyben:
1935 : L. Luyben - Kantoorboekhandel
1957 : L. Luyben VUGA
M
Mackelenbergh, Firma Jacq. van
Marijnen-Lemmens, Louis
Medische Instrumenten-Fabriek, N.V.
Melkinrichting en Zuivelfabriek St. Jan:
1931 : Coöperatieve 's Hertogenbossche Melkinrichting en Zuivelfabriek St. Jan
1933 : Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek St. Jan
1948 : Coöperatieve 's Hertogenbossche Melkinrichting en Zuivelfabriek „St. Jan”
Metropole, Café-Restaurant
Mettrop:
Fa. G.J. Mettrop Zn.
Kantoorboekhandel
Michelin:
1946 : Michelinfabriek
1947 : Engelscheweg 11
Middelbare Technische School 's-Hertogenbosch:
1942 : Duhamelplein
1947 : Kapelaan Koopmansplein 2
Miert, van:
1940 : Louis A. van Miert - 's-Bosch
1940 : Louis A. van Miert IJzerhandel
1943 : Louis A. van Miert
N
N.V. Chemisch-Pharmaceutische Fabriek en Groothandel in Ziekenverplegings-artikelen
N.V. Mij. tot exploitatie van Café-Restaurant „Lohingrin” 's-Hertogenbosch
Nederlandsche Aannemersbond
Nieuwe Bossche Hengelsportvereeniging
Noord-Brabant, Hotel
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin
nvsh - nederlandse vereniging voor sexuele hervorming
O
O.S.S. - VOLO
Oefening Staalt Spieren
Oeteldonksche Club 1882
Oog & Oor, Districts Bureau
Oranje Hotel
P
P.N.E.M.:
1927 : N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij
1946 : N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij
Partij van de Arbeid
Peters & Zonen:
1951 : Snellestraat 9
1956 : Vughterstraat 28
PFAFF Nederland N.V. 's-Hertogenbosch
Politie 's-Hertogenbosch:
1934
1946
Pompe & Gebr. Mann
Poorter-Krijgsman en Zonen, P.N. de
Postharmonie, De
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant:
1928 : Kerkstraat 54
1930 : Kerkstraat 54
R
R.K.V.V. „The Goalgetters”
Raamsdonk, Sigarenfabriek C. van
Ras, Firma C.B.
Reddingsbrigade, 's-Hertogenbossche
Reisbureau:
Van de Rijdt's Reisbureau
Van Dijk's Reisbureau
Rietveld, Woninginrichting
Rijdt's Reisbureau, Van de
Rijkers, Aannemersbedrijf
Rood-Zwart, Supporters-Vereeniging
Rooij-Krijnen, A. van
Rosmalen & ZN, Fa. J. van
Rouppe van der Voort:
Industrie en Metaalmaatschappij N.V.
Naamlooze Vennootschap Rouppe van der Voorts Industrie en Metaalmaatschappij
Rugby the Dukes
S
Sabel, Accountantskantoor Ad.R.
Samenwerkingsverband De Rietvelden - De Vutter
Schickendants, J.H.
Schippers
Schulte, Garage
Sint Nicolaas-Comité
Slagerspatroons, Vereeniging van R.K.:
1925 : Vereeniging van R.K. Slagerspatroons 's-Hertogenbosch
1928 : Vereeniging van R.K. Slagerspatroons „St. Nicolaas” 's-Hertogenbosch
SPAR
Stempelfabriek:
1945 : 's-Hertogenbossche Stempelfabriek
1951 : N.V. 's-Hertogenbossche Stempelfabriek
Stichting „Tennishal 's-Hertogenbosch”
Stichting Comité Concours Hippique - 's-Hertogenbosch
Stichting Speeltuin Taxandriaplein:
1953 : Geldersedam N.W. 7 (secretariaat)
1956 : Van Noremborghstraat 27 (secretariaat)
1967 : Van Coehoornplein 47 (secretariaat)
Stichting tot behoud van polder- en natuurgebied van Engelen en Bokhoven
Stokkum, L.J. van
Stokvis en Zoon, Monotype-Drukkerij P.
Stoombootreederij voorheen J. & A. van der Schuijt
Swaay-Gips N.V., Van
T
TAB Technisch Advies Bureau
Tennisclub Bastion Bazelaar
Teulings' Grafisch Bedrijf N.V. 's-Hertogenbosch
Teulings' Koninklijke Drukkerijen, C.N.
Thust & Graff
Tribosa:
1944 : „Tribosa” Zuid-Nederlandsche Tricotfabriek
1955 : Tribosa N.V.
V
Veemarkt 's-Hertogenbosch
Ven Fa. Kluytmans, H. v.d.
Vereeniging „Koninginnedag”
Vereeniging tot bevordering van de belangen der Veemarkt en het houden van veetentoonstellingen te 's-Hertogenbosch
Verhagen en Zn., Fa. M.
Versluis, H.
VIPO voor uw boekhouding
Vitesse, N.V. Autobus-Onderneming
Vleeschhouwers en Spekslagers, Hanze-Gilde van
VLUGA
Volkstuinvereniging:
Deuteren
Orthen
Vroom & Dreesman 's-Hertogenbosch N.V.
Vugt, Bernard van
VVV:
1936 : VVV Stichting Bureau voor Vreemdelingen-verkeer
1940 : VVV Stichting Bureau voor Vreemdelingenverkeer „'s-Hertogenbosch' Belang”
1945 : VVV Stichting Bureau voor Vreemdelingenverkeer
1971 : VVV 's-Hertogenbosch en de Meierij
W
Wielerbaan, 's-Hertogenbossche
Wilhelmina-Bazar
Winkelzakken- en Papierwarenfabriek, 's-Hertogenbossche
Z
Zuid-Nederlandsche Drukkerij:
1922 : Zuid-Nederlandsche Drukkerij
1926 : N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij
1971 : Zuid-Nederlandsche Drukkerij nv