afb.

Hinthamerstraat 84-86

Haardsteen

Deze haardsteen is afkomstig van de eerste verdieping van het voorhuis van het pand Hinthamerstraat 86, hij zat in een dichtzetting van een kaarsnis bij een open haard.
Het betreft hier een zogenaamde Luikse perron of piroen. Op een Luikse perron is altijd een pilaar op een (groot) voetstuk afgebeeld, met bovenop een bol, peervormig of als rijksappel (L. pirum = peer), met aan weerszijden de letters L en G. Een perron of piroen zien we vaak tussen twee wapenschilden.
Op deze haardsteen zien we links een wapenschild met de dubbele aardelaar, en rechts het wapen van de regerende prins-bisschop. Onderaan staat het jaartal 1566. We weten daardoor, dat het hier gaat om het wapen van prins-bisschop van Luik, Gerard van Groesbeek (1563-1580). Bovenaan staat de tekst MAXIMP DILIGE.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Literatuur en bronnenpublicaties

Haslinghuis - Janse, Bouwkundige termen (2001) 207

n: vermelding in een voetnoot