Bosch allerlei

Verwersstroom onder handen genomen

door Ed Hupkens

8
KringNieuws 1 (2007) 8-9
Artikelen
2016

Ed Hupkens

Opstapplaats Binnendieze bij Noordbrabants Museum
Bossche Kringen 3 (2016) 18-19
 
Stadsrekeningen
1533 Kapittel 105.
Graving van de verwerstroom of de Dieze achter de Verwerstraat.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 505