afb. 13 april 1811

Martinus Norbertus van Hooff

17 mei 1777 - 's-Hertogenbosch 13 april 1811 (33)

Opschrift
Bid voor de Ziel van Zaliger
den Eerwaarden Heer
MARTINUS NORBERTUS van HOOFF,
in leven Capellaan van de Parochie van St.
Catharina te 's BOSCH,
aldaar overleden den 13 April 1811, in den
ouderdom van 33 jaren, 10 maanden en 27 dagen.
~~~