afb. 26 januari 1908

Maria Francisca Johanna Josepha Halewijn

's-Hertogenbosch 2 april 1845 - 's-Hertogenbosch 26 januari 1908 (62)

Opschrift
Bid voor de Ziel van Zaliger
mevrouw

Maria Francisca Antoinetta Josepha Halewijn

wed. van den Weled. Zeergel. Heer
Dr. Ludovicus Theodorus Pompe,
geboren te 's-Bosch, den 2 April 1845, en aldaar
overleden, den 26 Januari 1908, tijdig voorzien
van de H.H. Sacramenten der Stervenden.
Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus