afb. 1 mei 1831

Antonius van Alphen

Boxtel 16 mei 1748 - Schijndel 1 mei 1831 (82)

Opschrift
Bid voor de Ziel van Zaliger
den Hoogwaardigsten Heer
ANTONIUS van ALPHEN
Vicaris Gen. Apost. van het Bisdom van 's Bosch
~~~