Wolletjes

Uitvaarten geregeld door de gemeente

  • Uitvaarten van gemeentewege worden ook wel ‘Wolletjes’ genoemd, naar de Wet op de lijkbezorging. Het gaat om mensen die kind noch kraai hebben, maar ook om overledenen die mensen in hun nabijheid hebben die niet in staat zijn een uitvaart te regelen dan wel te betalen.
  • Voor het leegruimen en schoonmaken van de woning van de dode is de huiseigenaar of woningcorporatie verantwoordelijk.
  • In zes steden dragen schrijvers/dichters bij de uitvaart van kind-noch-kraai-doden een afscheidstekst voor: Amsterdam, Groningen, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en sinds begin van dit jaar ook in Den Bosch.
  • In Den Bosch gebeurt dat op initiatief van stadschroniqueur Eric Alink, ‘omdat niemand zonder enige vorm van aandacht deze wereld mag verlaten’.
  • Alink verzamelt informatie over de overledenen. Onder meer door in hun huis rond te kijken en gesprekken met omwonenden.
  • In maart ging de regeling in Den Bosch in. Op 6 en 7 december dienden de eerste kind-nochkraai-doden zich aan: Afke van Dam en Yeva Tumasyan. Om privacy-redenen gebruiken wij gefingeerde namen.
Brabants Dagblad zaterdag 21 december 2013 | 43
Artikelen
2013

Eenzaam geleefd, vreemden aan je graf

Wie in Den Bosch een uitvaart van de gemeente krijgt, gaat sober grond of oven in, maar wel waardig, mét aandacht.
Linda Akkermans | Brabants Dagblad zaterdag 21 december 2013 | 42-43
 
2020

Duizend graven

Archeologisch onderzoek van vier begraafplaatsen in 's-Hertogenbosch (ca. 1275-1858)
Ronald van Genabeek, Silva 1 (2020) 3-23
Brochures
2008 Begraafplaatsen
Gemeente 's-Hertogenbosch oktober 2008