afb. Kasteelbeer, 10 oktober 2010

Grafmonument familie Rouppe van der Voort

grafnummer: RK 02 086 087 088
locatie: St. Elisabethstraat - Vught

Rijksmonument

Begraafplaats Elisabethstraat

Inleiding

Aan de oostzijde van het als Complexonderdeel III beschreven kavel van de Rooms-Katholieke afdeling op de Algemene Begraafplaats, bevindt zich het GRAFMONUMENT van de familie Rouppe van der Voort. De zuil markeert de graven van L.H. Rouppe van der Voort (1803-1878), diens echtgenote A.F.H. Diepen (1804-1866), J. Rouppe van der Voort (1837-1893) en zijn echtgenote A.M.J. van Berckel (1839-1879). Dit uit omstreeks 1866 daterende grafmonument heeft de vorm van een Dorische zuil. De kop van deze zuil is lange tijd afgebroken geweest; recentelijk is het grafmonument echter gerestaureerd, waarbij de zuil een nieuw schachtdeel kreeg.

Omschrijving

Het grafmonument is opgebouwd uit een hoge hardstenen sokkel op vierkante grondslag, met daarboven een zandstenen Dorische zuil. Op de noordelijke zijde van de sokkel is een zichzelf in de staart bijtende slang afgebeeld en de inscriptie R.I.P.. Op de tegenoverliggende zijde een kruis en de inscriptie D.O.M.. Op de schacht van de zuil is een wapenschildje aangebracht, waarin drie kruisen en drie schilden zijn afgebeeld. Dit wapenschildje is vrij sterk verweerd.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en als herinnering aan de fabrikantenfamilie Rouppe van der Voort. Het bezit kunsthistorische waarde vanwege het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek en vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het grafmonument. Het object bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Van der Vaart

Graf RK 02 086 087 088

460
drs. J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie algemene begraafplaats gemeente Vught (2010) 479