afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 april 2021

Constant Verhellouw

Heusden 23 juni 1861 - 's-Hertogenbosch 16 december 1879 (18)

Opschrift
VOLONTAIR
BIJ
HET TWEEDE
REGEMENT
HUZAREN
GEBOREN
TE HEUSDEN
DEN 23 JUNIJ 1861
OVERLEDEN
TE 'sHERTOGENBOSCH
DEN 16 DECEMBER 1879
R.I.P.