afb.

Grafmonument Josephina Johanna Cornelia Philippona

sectie 21-14-01-01 (akker-vak-rij-graf)

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Begravenen
1908

Maria Adriana Theodora Johanna Nuijts

's-Hertogenbosch 13 april 1908 (akte 309)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen

4 juni 1890