afb. A.F.A.M. Wetzer, 3 februari 2008

Grafmonument Pierre Jean van Paesschen

Akker 20

Beeldhouwkunst

Grafmonument van P. Jean van Paesschen

23
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 23
Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Begravene
1887

Pierre Jean van Paesschen

's-Hertogenbosch 6 april 1887 (akte 192)

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen

3 februari 2008