afb. Havang, 18 juni 2011

Grafmonument familie Halewijn

sectie 21-13-01-10 (akker-vak-rij-graf)

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Begravene
1894

Theodorus Hermanus Johannes Antonius Nicolaas Halewijn

's-Hertogenbosch 6 november 1825 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1894 (68)