afb. A.F.A.M. Wetzer, 1 september 2020

Grafmonument Jacobus Antonius Heeren (1775-1859)

locatie: Nuland, Duyn en Daelseweg 15
plaats: rij 25, nummer 3

DE ZEEREERWAARDE HEER
JACOBUS ANTONIUS HEEREN
15-1-1775
STICHTER BESTUURDER EN WELDOENER
VAN DE CONGREGATIE DER DOCHTERS VAN MARIA EN JOZEF
CHOORSTRAAT 7 's-HERTOGENBOSCH
VADER DER OUDEN VAN DAGEN
WEZEN DOOFSTOMMEN EN ARMEN
HIJ STIERF IN DE VREZE DES HEREN
22-10-1859

Afbeeldingen
  • 1 september 2020