afb. 27 maart 2013

Woeste Stilte

kunstenaar: Carmela Bogman
datering: 2013
locatie: Bossche Broek, Sterrebosweg

Cortenstaal en hout
Het kunstwerk 'Woeste Stilte' in natuurgebied het Bossche Broek in 's-Hertogenbosch, vervaardigd door beeldend kunstenaar Carmela Bogman. De opdracht is gegeven door de gemeente Den Bosch, in samenwerking met bkkc en provincie Noord-Brabant. Het kunstwerk 'Woeste Stilte' is uitgevoerd bij de entree Bossche Broek bij Vught. De locatie wordt begrensd door de stadsgrens tussen Den Bosch en Vught enerzijds en het viaduct onder de A2 anderzijds. De kunstopdracht is een onderdeel van een ingreep die verbonden is aan het inrichtingsplan ecologische verbindingszone, dat in 2012 is uitgevoerd en heeft deel uitgemaakt van een talentontwikkelingstraject van bkkc voor jonge kunstenaars.
Bogmans ontwerp 'Woeste Stilte' is uitgevoerd in de vorm van een geabstraheerde kleine kapel, uitgevoerd in cortenstaal, ge?nspireerd op een zogenaamd 'kèske'. Het kunstwerk wordt toegankelijk gemaakt door een houten vlonder die toegang geeft aan een uitkijkpunt. Het object is geplaatst aan de rand van het natuurgebied en doet dienst als 'poort'. Het staat tussen bomen en vormt zo een vanzelfsprekend element in de natuur en de Brabantse traditie. Woeste Stilte verwijst naar de mooie dingen die kunnen ontstaan vanuit een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen.
Léon van Dijk
Bosch allerlei

Woeste Stilte

door Ed Hupkens

26
KringNieuws 4 (2013) 26
Afbeeldingen

27 maart 2013

27 maart 2013

24 april 2013
 
Artikelen
2012

Redactie

Kapelletje Bossche Broek komt in oktober
Brabants Dagblad vrijdag 10 augustus 2012 | 21