afb. G. de Hoog, 28 oktober 1907

Wierookscheepje

vervaardiger: Meester met opvliegend vogeltje naar rechts
datering: tweede helft 16e eeuw
herkomst: 's-Hertogenbosch, Wilhelmietenklooster
collectie: Huybergen, parochiekerk O.L.V. Hemelvaart

Koldeweij

70. Wierookscheepje

132
Noten
1.Op 2 mei 1655 werd contractueel vastgelegd dat een aantal goederen van de Bossche Wilhelmieten aan die te Huybergen was overgedragen. Van de Walle 1980, p. 200.
2.'s-Hertogenbosch 1985, p. 35-60.
3.Deze initialen zouden kunnen verwijzen naar Petrus Pelgrom de Bye, zoon van Laurens Pelgrom de Bye (gestorven 1562) en Geertruid Wynants. Peter Pelgrom huwde met Anna Ketelaers en was raad van 's-Hertogenbosch; deze had een zoon Paulus, die in principe dus ook nog in aanmerking zou kunnen komen. Onder de schepenen van 's-Hertogenbosch komen voor een Peter Pelgrom die in 1594 tijdens zijn ambtsperiode kwam te overlijden, en opnieuw een Peter Pelgrom in de jaren 1597, 1600, 1603, 1604, 1608, 1609, 1612. Van Sasse van Ysselt 1911-'14, I p. 235, II p. 245; Jacobs 1986, p. 276-278.
A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 132
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 132 (nr. 70)

n: vermelding in een voetnoot