afb. Tony Zeeuwe

Vogel

kunstenaar: Marius van Beek
datering: 1957
locatie: Onderwijsboulevard

Beeldhouwkunst

142. Vogel

62
Noten
111.Mondelinge informatie van dhr. H.W.B. Hollestelle, directeur van de school.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 62