afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 juli 2013

Verboden Kringen : Fort Anthonie : 600 m

kunstenaar: Onbekend
datering: z.j.
locatie: Bossche Broek, Donkerhooiweg

Verboden kringen zijn in de 19e eeuw wettelijk ingesteld om het schootsveld rondom militaire vestingen vrij van bebouwing en beschuttingsmogelijkheden te houden.
Een tweede manier om de vesting te beschermen was het onderwaterzetten van de omgeving. Hiervoor zijn waterbouwkundige werken zoals dijken, sloten en sluisjes aangelegd. Stadsuitbreidingen en de aanleg van nieuwe wegen, dijken en spoorwegen kregen in de 19de eeuw niet alleen te maken met de wet op de verboden kringen maar ook met de resolutiŽn die de militaire inundaties (onderwaterzettingen) regelden.
Verboden Kringen (2003) 7
Boeken
2003

Hans Willems en Bram Steketee

Verboden Kringen : vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw
's-Hertogenbosch 2003
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 183, 211, 224, 225, 227

n: vermelding in een voetnoot