afb. Tony Zeeuwe, september 2004

Twee vrijstaande objecten

kunstenaar: Onbekend
datering: 1973-1974
locatie: Rompertsebaan 63

Beeldhouwkunst

199. Twee vrijstaande objecten

83
Noten
144.Mondelinge informatie van de heer Laseroms, directeur van de school en van architectenbureau De Bever uit Eindhoven: het kunstwerk is in nauwe samenwerking met de architect tot stand gekomen, enkele jaren na de bouw van de school, in het kader van de percentage-regeling.
Archief afdeling Registratie van de gemeente 's-Hertogenbosch: de bouwvergunning is op 24 november 1971 afgegeven.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 83-84