afb. Jan Verhoeff

Stadswapen

kunstenaar: Cees Clement
datering: 1979
locatie: Wolvenhoek 1

Beeldhouwkunst

214. Stadswapen / vlaggestok

88
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 88
Artikelen
1994

Jack Snackers

Het stadswapen
Een nar in beeldenrijk Den Bosch (1994) 22
 
2019

Nik de Vries

Restauratie Stadswapen is klaar
Bossche Kringen 6 (2019) 14-15
 
2020

Cees van Aalst

Nogmaals stadswapen
Bossche Kringen 1 (2020) 62
 
Literatuur en bronnenpublicaties

R.J.P.M. (Renť) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 43

n: vermelding in een voetnoot