afb. J.A.M. Roelands, ca 1980

ReliŽf

kunstenaar: Henk Potters
datering: 1972
locatie: Zuiderparkweg 282

Beeldhouwkunst

198. ReliŽf

83
Noten
143.Mondelinge informatie van dhr. Koot, vervangend secretaris van het buurthuis.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 83