afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 september 2008

ReliŽf van H. Tarsicius

kunstenaar: Jacques de Bresser
datering: 1952
locatie: H. Hartenkerk, Rubenstraat 62

Beeldhouwkunst

134. ReliŽf van H. Tarsisius

59
Noten
102.Mondelinge informatie van de pastoor van de H.H. Hartenkerk, 's-Hertogenbosch.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 59-60
Artikelen
2016

Geert Donkers

Beeld van Tarcisius
Bossche Kringen 1 (2016) 62