afb. Harrie Verschuren, Onbekend

Psalm 116

locatie: Uilenburgstraatje 11

Psalm 116, vs 12-13
'U Heer dank ik mijn leven,
daarom heb ik verblijd
de kelk des heils geheven,
uw Naam gebenedijd.'
GabriŽl Smit