afb. A.F.A.M. Wetzer, 19 maart 2005

Provinciewapen

kunstenaar: Niel Steenbergen
datering: 1971
locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1 (voorplein)

Beeldhouwkunst

193. Provinciewapen

82
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 82
Artikelen
1997

Theo Schouw

Ton Neelissen
Muzikaal kleurrijk en vol taal (1997) 263