afb.

Plaquette van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

locatie: Diverse

Kring Vrienden

Plaquette van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Zestien maal is er door de Kring een plaquette uitgereikt:

1990:Van Warmerdam Opticien, Ridderstraat 4
1992:Café Tijl Uilenspiegel, Markt 14
1995:Finkers, "de Roosekrans", Hinthamerstraat 40
2000:Het Huis Harperink, "de Blaauwe Druijf", Vughterstraat 19
2002:Laurent van Bebber ,"de Gulden Engel", Hinthamerstraat 158
2003:"De Camere", Peter de Gekstraatje 6a-6b, NV Monumenten Fonds Brabant
2004:Gimbrère mode, Gasselstraat Kerkstraat
2005:Jos van Rosmalen, hoek Ridderstraat 22 t/m Fonteinstraat 13
2006:Modehuis Pauw, Kolperstraat 3-5, van de familie van der Ven
2008:Hank Nooteboom, Hinthamerstraat 148 en 150 resp. "De Gulden Wan" en "Het Rood Leeuwke"
2009:Apotheek Albers, Markt 35. Pand "De Oranjeboom"
2010:Aannemersbedrijf M.P.Drijvers B.V., complex Stoofstraat-Snellestraat
2011:Goudatelier-Juwelier Verdonk, Lange Putstraat 14
2012:Veilinghuis Korst van der Hoeff, Hekellaan 2
2013:Studio Boot, Van Tuldenstraat 2
2014:RABO Bank 's-Hertogenbosch, Gasselstraat 28 (voorheen Gimbrère)
2018:Café Herman, Hinthamereinde 73

Drie maal is er door de Kring een oorkonde toegekend:

2002:Bruidsmode Fidélité BV, Verwersstraat 30
2002:Huisartsenpraktijk, Van Noremborghstraat 99
2003:"De Drie Kruisdaalders", Hinthamerstraat 161

De plaquette, naar ontwerp van van Baast uit Vught, is door hem in koper uitgevoerd in de jaren 1990 t/m 2000.
In 2002 heeft Venrooy VOF Edelsmederij te 's-Hertogenbosch, voor het eerst de uitvoering ter hand genomen. Het onderscheiden pand is weergegeven alsmede het vignet van de Kring en de rebusarmband van de Stadspijpers.
De oorkonde wordt verleend aan één of meerdere genomineerden, die het cultuurhistorisch karakter van hun pand hebben weten te handhaven en te versterken.

De werkwijze:

De werkgroep "Het Kleine Monument" doet een voordracht aan het bestuur van de Kring, na overleg met de "BAM" van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het betreft een pand in de Binnenstad van 's-Hertogenbosch, het Zand of de Muntel, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend. In de meeste gevallen betrof het panden van middenstanders, met als doel aan te geven dat de filialisering van de winkelstraten een slechte ontwikkeling is voor onze historische stad, kortom: het aan de kaak stellen van de eenheidsworst, die onze binnensteden teistert.
Het bestuur besluit tot toekenning van de plaquette en van de oorkonde.

De criteria die gehanteerd worden zijn de volgende:

-positieve uitstraling op het cultuur-historisch klimaat
-er is met respect voor het verleden met het pand omgegaan
-de winkelfunctie/bedrijfsfunctie, heeft zich aan het pand ondergeschikt gemaakt
-de waardevolle elementen uit het verleden worden bewaard
-versterking van het eigen historisch karakter van 's-Hertogenbosch
-gericht op schoonheid van langere duur en niet op vernieuwing en durf voor de korte termijn
-creativiteit ten behoeve van de commercie binnen de kaders van de cultuur-historische gegevens
-herstel in oude luister
-nauw overleg met de "BAM" van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Nu er een puienprijs is ingesteld vanuit het Centrummanagement van onze stad, is het voor de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heel interessant, haar eigen kijk op het winkelapparaat kenbaar te maken.
Hoe kan dat beter dan door die initiatieven in het zonnetje te zetten, die juist het belang benadrukken van het respect voor het verleden!!
Namens de werkgroep "Het Kleine Monument", voorzitter Nort Lammers en secretaris Henk van Vugt