afb. Harrie Verschuren, 21 november 2013

Plaquette Jef Trimbos

vervaardiger(s): Jean & Marianne Bremers
datering: 1999
locatie: Koning Willem I College, Vlijmenseweg 2

Het monumentje bevindt zich vlak bij de plek waar bij herbestrating van het exercitieplein van de Koning Willem I kazerne in 1949 het stoffelijk overschot van Jef gevonden werd. Op 27 oktober 1999, 50 jaar na deze trieste vondst en op de dag dat het 55e bevrijdingsjaar van s-Hertogenbosch herdacht werd, is het monumentje onthuld door burgemeester Ton Rombouts. In aanwezigheid van de oudste broer van Jef Trimbos, Jan Trimbos, diens zoon Jef, vele oud-verzetsstrijders en vroegere schoolvrienden van Jef Trimbos.
Het gedicht op de plaquette is een bewerking van twee liedteksten geschreven door Coen Free voor de musical De Tommies, over de bevrijding van s-Hertogenbosch, die in 1994 is opgevoerd.

ter ere van en nagedachtenis aan Jef Trimbos,
* 12 april 1926, september / oktober 1944,
posthuum drager van het verzetsherdenkingskruis
wordt het oorlog of vrede,
hemel of hel?
wordt het distel of lelie,
kerker of spel?
evenals de oude geuzen
kende zijn hart
geen andere keuze
dan de vrijheid en haar strijd
Free

Jef Trimbos

19
Coen Free, Luister naar de tranen : 's-Hertogenboek 11 (1995) 19
Literatuur en bronnenpublicaties

Coen Free, Luister naar de tranen : 's-Hertogenboek 11 (1995) 19

Coen Free, Brabant dichterlijk belicht (2000) 92-93

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 89

n: vermelding in een voetnoot