afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 maart 2005

Plaquette NS-station

kunstenaar: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
datering: 1945
locatie: Hal stationsgebouw

De plaquette in het NS-station te 's-Hertogenbosch is uitgevoerd in brons.
De tekst op de plaquette luidt:
TER GEDACHTENIS AAN HEN DIE VIELEN 1940 - 1945
J.W. VAN ESCH - C. SELSIG
H.M. HOESEN - H. TERBORG
A. VAN LIERE - E.J. TEUNISSEN
TH.J.T. VAN DER MARK - J.J.A. WILLAARTS
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor de Gevallen Spoorwegmannen' te Utrecht.
Artikelen
1981

Redactie

Mars et Historia 5 (1981) uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie
 
Geschiedenis
? De plaquette in het NS-station te 's-Hertogenbosch is opgericht ter nagedachtenis aan acht personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen die tijdens de bezettingjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen, te weten: J.W. van Esch, H.M. Hoesen, A. van Liere, Th.J.T. van der Mark, C. Selsig en H. Terborg, E.J. Teunissen en J.J.A. Willaarts.
Het is een daad van piŽteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.
 
Afbeeldingen
  • H. ter Borg
  • J.W. van Esch
  • H.M. Hoesen
  • A. van Liere
  • Th.J.T. van der Mark
  • C. Selsig
  • E.J. Teunissen
  • J.J.A. Willaarts
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 141

n: vermelding in een voetnoot