afb.

Plaquette Dr. A.C.M. van Moorsel

1900-1925

Zaterdag 3 januari is dr. A.C.M. van Moorsel te 's-Hertogenbosch gehuldigd naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum als eerste geneesheer aan het Groot-zieken-gasthuis aldaar. Na een mis in de kapel van het ziekenhuis had de plechtigheid plaats in de groote hal. Door velen werd dr. van Moorsel toegesproken en van alle zijden werden zijn groote verdiensten voor het ziekenhuis in het licht gesteld. Door het college van regenten was in de hal aangebracht een bronsen plaquette, de beeltenis van den jubilaris, als blijvend aandenken; deze werd bij die gelegenheid onthuld.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde