afb. Harrie Verschuren, 22 september 2011

Plaquette A.W. de Groot

kunstenaar: Onbekend
datering: 1931
locatie: Taxandriaplein 30

Linker steen:
DEZE GEDENKSTEEN WERD DOOR / DE R.K. BOUWVER. „EIGEN-BEZIT” / TER GELEGENHEID VAN HET 50 JARIG / PRIESTERJUBILE VAN HAREN STICHTER / PATER A.W. DE GROOT C.S.S.R. UIT DANK- / BAARHEID EN HULDE AANGEBODEN. / HET BESTUUR. / A. VAN VELDHOVEN. VOORZ. / G. DE HAAN. VICE VOORZ. / W. DELMEE. PENNINGM. / L.J.M. VAN DER LINDEN. / H.J. VERCRUIJSSE. / RAAD VAN COMMISSARISSEN / H.TH. DE KORT. VOORZ. / J.M.H. ROBEERST. / J. CORVERS. / / GEESTEL. ADVISEUR / RECT. L. SAUT. C.S.S.R.

Rechter steen:
OP 4. OCT. 1931 WERD DEZE GEDENK- / STEEN DOOR MR. FR. J. VAN LANSCHOT / BURGEMEESTER VAN 'S-HERTOGENBOSCH / ONTHULD. / HET BESTUUR VOLTOOIDE DOOR / DEZEN BOUW HAAR VIJFDE GE- / BOUWENCOMPLEX ONDER LEIDING / VAN DEN ARCHITECT C.M. EVERS. / DE UITVOERING GESCHIEDDE DOOR / DE FIRMA GEBR. STRUIJCKEN.
Afbeeldingen

ca 1965
     
Artikelen
2010

Toine Janssen

Sint-Josephkerk - nu Orangerie - 150 jaar oud (1859-2009)
KringNieuws 4 (2010) 2-4