afb. A.F.A.M. Wetzer, 6 maart 2021

Monument

Nuland, Heiweg / Dorpstraat

Informatiebord

Herdenkingsmonument

Teksten

Herdenkingsmonument Nuland

Gemeente 's-Hertogenbosch 2014
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 145

n: vermelding in een voetnoot