afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 augustus 2004

Sint Joris en de Draak

kunstenaar: Peter Roovers
datering: 1944
locatie: Willem van Oranjelaan

Het monument 'Sint Joris en de draak' in 's-Hertogenbosch is een beeld van geglazuurd terracotta. Sint Joris staat in een expressieve houding met geheven zwaard, terwijl de draak aan zijn voeten ligt. Het beeld is geplaatst op een stenen voetstuk. Het beeld is 1 meter 65 centimeter hoog, 80 centimeter breed en 70 centimeter diep. Het voetstuk is 47 centimeter hoog, 60 centimeter breed en 60 centimeter. Het ontwerp is van Peter Roovers (1901-1993).
De tekst op het voetstuk luidt:
HARRY ROVERS GEB. 19/4/1922.
JACQUES VERHEES GEB. 14/4/1928.

ZIJ VIELEN BIJ HET VERVULLEN VAN HUN VERKENNERSPLICHT OP 25/10/1944.


Het verhaal van Sint Joris en de draak is een vroegchristelijke legende uit de vijfde eeuw. Sinds de elfde eeuw staat deze vertelling symbool voor de strijd tussen goed (Sint Joris) en kwaad (de draak). Veelal wordt deze bijbelse voorstelling gebruikt om het oorlogsgebeuren vast te leggen. Het gevecht ging tegen de hel, opgeroepen door de waanzin van het fascisme. Met het beeld wordt uitdrukking gegeven aan de overwinning op de bezetter. De staande mannenfiguur is de verpersoonlijking van de herrijzenis.
www.oorlogsmonumenten.nl
Beeldhouwkunst

120. Beeld St. Joris en de draak

50
Noten
73.Mondelinge informatie van dhr. Peter Roovers: voor dit oorlogsmonument is geen officiële procedure gevolgd, daarom kon het ook zo snel worden geplaatst.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 50
Dorenbosch, Roelands
107
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3 (1979) 107
Oe gotte kčk daor

Sint-Joris

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 25 oktober 1984
Artikelen
?

Wim Ramaker en Ben van Bohemen

Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940-1945
Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs | Kampen 1980 | ISBN 90 2420 185 3
 
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Sint-Joris
Brabants Dagblad donderdag 25 oktober 1984 (foto)
 
2009

Redactie

Twee jongens herdacht in Willem van Oranjelaan
Brabants Dagblad zondag 25 oktober 2009
 
2012

Geert Donkers

Beeld van Sint-Joris en de draak
KringNieuws 6 (2012) 11
 
Geschiedenis
1944 Het monument 'Sint Joris en de draak' in 's-Hertogenbosch is opgericht ter nagedachtenis aan twee medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen, te weten: Harry Rovers en Jaques Verhees.
Deze twee jonge Bosschenaren werden op 25 oktober 1944 door granaatscherven gedood, toen zij hielpen met de verhuizing van een geëvacueerde familie. Zij woonden aan de Willem van Oranjelaan, waar nu het monument staat. Harry Rovers en Jaques Verhees waren lid van de verkennerij.
Het monument is onthuld in 1944.
www.oorlogsmonumenten.nl
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 141

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 126, 128

n: vermelding in een voetnoot