afb.

Monstrans

vervaardiger: Herbert Happensoon
datering: 1490-1491
techniek: zilver en verguld zilver
afmetingen: hoogte 99.5 cm
bruikleen: Oss, kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
collectie: Uden, Museum Krona (MRK 049)

Koldeweij

33. Monstrans

80
Noten
1.De contracten voor de monstrans van Ossen die voor de Sint-Jan zijn beide overgeleverd in het Bosch Protocol. Naar aanleiding van de tentoonstelling In Buscoducis werden deze nader onderzocht en integraal gepubliceerd: Helmus 1990 Drie contracten.
2.'s-Hertogenbosch 1985, p. 164 cat. 15 (foutief gedateerd 1506/'07); Koldeweij 1985 Gotiek en renaissance, p. 138 n7 (gecorrigeerde datering).
A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 80
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, 'Gotiek en renaissance in het werk van Bossche edelsmeden' in: Antiek 3 (1985) 138 n7

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 80 (nr. 33)

A.M. Koldeweij, Zilver uit 's-Hertogenbosch (1985) 104

Wouter Prins en Pia Verhoeven, 'Zilver in de abdij' (2002) 25-26

n: vermelding in een voetnoot