afb. Harrie Verschuren, Onbekend

Moeder met Kind

kunstenaar: Oscar Goedhart
datering: 1968
locatie: Kooikersweg

Beeldhouwkunst

180. Moeder en kind

74
Noten
132.Mondelinge inforatie van dhr. Van Dinther, Gemeentelijke Sociale Dienst 's-Hertogenbosch: het werk is niet terug te vinden in het archief van de B.K.R.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 74-75