afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 april 2004

Mariabeeld

kunstenaar: Onbekend
datering: ca 1970
locatie: Beurdsestraat / Verwersstraat

Beeldhouwkunst

186. Mariabeeldje

79
Noten
137.Mondelinge informatie van dhr. Ed van Rosmalen.
138.Mondelinge informatie van dhr. Van Grinsven, secretaris/penningmeester van de Vereniging Stille Omgang, 's-Hertogenbosch.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 79