afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 juli 2007

Mariabeeld De Goede Moeder

kunstenaar: H. Suyskens
datering: 1983
locatie: Lepelstraat / St. Jansstraat

Beeldhouwkunst

229. Mariabeeld De Goede Moeder

96
Noten
165.Mondelinge informatie van dhr. Van Grinsven, secretaris/penningmeester van de Vereniging Stille Omgang, 's-Hertogenbosch.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 96
Oe gotte kčk daor

De Goede Moeder

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad • donderdag 5 juli 1984
Afbeeldingen
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : De Goede Moeder
Brabants Dagblad donderdag 5 juli 1984 (foto)