afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 juli 2007

Mariabeeld

restauratie:Jacques de Bresser en later George Piretti
datering: z.j.
locatie: Mariakapel, Lepelstraat

Het beeld is in 1825 door de heren Frijhoff en Pompe op deze plaats gevonden toen zij daar een pand kochten t.b.v. hun distilleerderij, die wat verder naar achteren stond. Staat sedert 1866 meer in de belangstelling door een cholera-epidemie met 299 doden, waarna de route van de Beeweg werd verlegd langs dit beeld. Werd ook wel "Onze Lieve vrouw tussen de tonnekes" genoemd. Werd ooit door Van der Geld gerestaureerd. In 1944 werd het beschadigd, door Jacques de Bresser gerestaureerd en geplaatst in een speciaal kapelletje. In 1977 door vandalen van haar sokkel gehaald en ernstig beschadigd, nu is het gerestaureerd door George Piretti. Boven de ingang een goudkleurige ster met de naam "De Kleine Beer" naar het pand dat in de 17e eeuw ongeveer op deze plaats stond.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Beeldhouwkunst

30. Mariabeeld

14
Noten
8.Daar het beeld in 1825 gevonden werd kan het geen resultaat zijn van de neogotische opleving (die eigenlijk pas goed op gang kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw). Het is ook niet waarschijnlijk dat het beeld Belgische import is uit de achttiende of begin negentiende eeuw, aangezien dat toch zeker gepaard had moeten gaan met een meer barok uiterlijk. Overigens is het in dit geval zeer moeilijk om af te gaan op bepaalde stijlkenmerken omdat het beeld meerder keren het voorwerp van restauratie is geweest. De houding van de figuur en de draperie wijzen eerder in de richting van (neo)gotiek. Immers, de produktie van de religieuze sculptuur lag hier na 1629 vrijwel stil en de schuilkerken waarvan de katholieken tot 1795 gebruik moesten maken waren veelal zeer sober ingericht. Mogelijk is dit beeld afkomstig van een kerk of klooster dat ooit in de buurt kan hebben gestaan van de plaats waar het beeld in 1825 werd gevonden.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 14
Oe gotte kčk daor

Mariabeeld in Lepelstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 13 mei 1983
Afbeeldingen

Onbekend

7 juli 2007
   
Artikelen
1977

Redactie

Het Maria-beeld in de Lepelstraat
Kring vrienden 's-Hertogenbosch (1977)
 
1983

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Mariabeeld in Lepelstraat
Brabants Dagblad vrijdag 13 mei 1983 (foto)