afb. Gerard Monté, 8 mei 2002

Mariabeeld

kunstenaar: H. Suyskens
datering: 1985
locatie: Postelstraat 24 a-f

Beeldhouwkunst

241. Mariabeeld

99
Noten
168.Mondelinge informatie van dhr. Van Grinsven, secretaris/penningmeester van de Vereniging Stille Omgang, 's-Hertogenbosch. Een afgietsel van hetzelfde beeldje staat in een nis in de gevel op de hoek Lange Putstraat/Korte Putstraat.
169.Mondelinge informatie van dhr. Van de Spek, Stichting Wonen 's-Hertogenbosch.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 99-100