afb. Tony Zeeuwe

Koningskinderen

kunstenaar: J. Luchiner
datering: 2000
locatie: Fonteinstraat

HET WAREN TWEE KONINGSKINDEREN
ZI HADDEN MALKANDER ZO LIEF
ZI KONDEN BI MALKANDER NIET KOMEN
HET WATER WAS VEEL TE DIEP

Braziliaans natuursteen en Cortenstaal
Raadsbesluiten
2000

Aanvaarding fontein

Het college besluit de nieuwe fontein in de Fonteinstraat onder dankzegging te aanvaarden en in beheer te nemen. De gemeente stelt een bedrag van fl 26.000,- ( 11.798,29) ter beschikking als bijdrage aan de realisatie en de plaatsing van de fontein. De onthulling van de fontein vindt plaats op vrijdag 9 juni aanstaande.
B&W Besluitenlijst 18 mei 2000