afb. 10 juli 1935

Kamhagedissen

kunstenaar: André Verhorst
datering: 1935
locatie: Stationsweg

Woensdagmiddag werd ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van den Bosch het herinneringsmonument aan de Stationsweg officieel aan het gemeentebestuur overgedragen. De heer de Winter (links) draagt het monument over aan burgemeester mr. F.J. van Lanschot (rechts).
Haagsche Courant van donderdag 11 juli 1395
Artikelen
1935

De Stad in feesttooi

Temidden van het groote, schoone bloem- en grasgazon, omwapperd door zijn kleurrijke vlaggen, aan slanke gouden masten, blij uitwaaiend in vreudigen wind, verkondigt een décoratieve bloembak, de blijvende versiering, die den gemeenschapszin vertolkt van nagenoeg alle bewoners van dit stadsdeel. Het is ontstaan uit het enthousiast ontwerp van den kunstenaar André Verhorst, wiens talent reeds zooveel schiep voor de jubileumfeesten onzer stad. Robert Terwindt, steenfabrikant te Kerkdriel bracht hier de 59 soorten handvormsteen bijeen, die de aannemersfirma Hendriks uit Orthen in staat stelde steentje voor steentje dit moeilijk vraagstuk naar den smaak van André Verhorst uit te voeren. Onder leiding van den kunstzinnigen schepper zijn door een oud-leerling der kunstafdeling der M.T.S., den heer Charles Grips uit Vught, de beide Kamhagedissen gemodelleerd, die dit monumentaal stuk werk bekronen. Groote medewerking mochten alle bouwers hiervan ondervinden van den dienst der plantsoen- en gemeentewerken, die alle bloemen en planten ter vrije keuze tot beschikking stelden van André Verhorst, die in deze beplanting zijn heele kunstenaars-opvatting voltooide.
Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant maandag 8 juli 1935
1935

Huldeblijk van Oud-Bosschenaren

Het Comité, dat zich gevormd heeft uit Oud-Bosschenaren en vrienden van den Bosch zal in verband met het 750-jarig bestaan der stad als huldeblijk een fraai monument schenken, dat zal worden geplaatst nabij het Sonneveld an den grooten weg naar Vught. In plechtige bijeenkomst ten stadhuize op Zaterdag 27 juli a.s. zal het monument aan het gemeentebestuur worden aangeboden.
Nieuwe Tilburgsche Courant vrijdag 26 juli 1935
1941

Het hagedissen-monument op den Stationsweg

Door het Lid van den Raad, den heer G. van den Bosch, zijn de navolgende vragen gesteld:
  • Is het U Edelachtbare bekend, dat het monument op den Stationsweg is weggebroken?
  • Zoo ja, op wiens gezag is dit geschied?
  • Welke motiven zijn oorzaak van deze verwijdering?
Burgemeester en Wethouders beantwoorden deze vragen als volgt:
In verband met een mededeeling van de Inspectie voor bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, behooren in deze gemeente voor rijksrekening voor tenminste 3% van het aantal inwoners openbare schuilgelegenheden te worden aangelegd. Deze zullen in overleg met de Inspectie op verscheidene plaatsen in deze gemeenten worden aangebracht, waarvan er 2 zullen worden gebouwd in de plantsoenstrook aan den Stationsweg. Het is evenwel de bedoeling dit gedenkstuk wederom te plaatsen op de schuilplaats.
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin vrijdag 24 januari 1941
1941

Een monument op een schuilkelder

Op den Stationsweg te 's-Hertogenbosch staat een gedenkteeken ter herrinnering aan het 750-jarig bestaan der stad. Daar deze plek zeer geschikt was voor het aanleggen van een schuilkelder, heeft men het monument afgebroken, den schuilkelder gemaakt en daarop het gedenkteeken weer doen verrijzen.
Algemeen Handelsblad woensdag 26 maart 1941