afb. A.F.A.M. Wetzer, 1 oktober 2008

IngangsreliŽf

kunstenaar: Niel Steenbergen
datering: 1955-1956
locatie: Prins Bernhardstraat 12

Beeldhouwkunst

145. IngangsreliŽf

63
Noten
115.Archief Afdeling Registratie van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Mondelinge informatie van dhr. M. van Iersel van de Afdeling Public Relations van de PTT-telecommunicatie.
116.Mondelinge informatie van de Centrale Direktie van DEV Den Haag, dhr. Van Weezenbeek, archivaris.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 63