afb. Gerard Monté, 31 mei 2001

Harpspeelster

kunstenaar: Jacques van Rhijn
datering: 1953
locatie: Hertog Hendriksingel

In de Raadsvergadering van 10 april 1953 werd besloten het fonteinbeeld 'Herman van den Eerenbeemt' onder dank te aanvaarden en voor plaatsing in de Casinotuin een crediet beschikbaar te stellen van f 4000.-. Aan dit besluit werd door de Gedeputeerde Staten de goedkeuring onthouden, omdat naar hun mening de kosten van de plaatsing te hoog waren. De indiening van een nieuwe kostenraming is gestagneerd omdat -in verband met de plannen voor de stichting van een stadsgehoorzaal- de Casinotuin niet meer geschikt was voor definitieve plaatsing van dit beeld, daar anders de mogelijkheid bestond, dat het beeld later wederom moet worden verplaatst. Het lijkt B. en W. juist het beeld thans te plaatsen bij de entree van plan Zuid in de onmiddelijke omgeving van de Pettelaarseweg.
Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin (1955)
Beeldhouwkunst

141. De Harpspeelster

61
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 61-62
Dossier

Dossier 6474 (1953 t/m 1955)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Gemeentelijk monument

Harpfontein

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oe gotte kčk daor

Harpspeelster

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 augustus 1983
Artikelen
1953

Redactie

Fonteinbeeld, herinnering aan Herman van den Eerenbeemt. Onthulling 23 mei om half vijf
Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin dinsdag 12 mei 1953
 
1983

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Harpspeelster
Brabants Dagblad donderdag 4 augustus 1983 (foto)
 
2019

Geert Donkers

Beeld van de Harpspeelster
Bossche Kringen 4 (2019) 41
 
Afbeeldingen
  • 26 maart 2022