afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 augustus 2007

H. Catharina

vervaardiger: A. van Bokhoven
datering: 1932
locatie: Kruisbroedershof 10

Steenen beeld, hoog 2.50 M, voetstuk 0.20 M, prijs fl. 580,-
Plaatsingskosten geraamd op fl 40,-
Plaatsing door H. Hochstenbach.
Op 23 oktober 1932 is het beeld van Sint Catharina, gemaakt door A. van Bokhoven, in de nis boven de hoofdingang geplaatst. Dankzij een gift van oud-pastoor A. Sweens kon het vervaardigd worden.
Memoriale van pastoor van Lange, 1932
Beeldhouwkunst

80. Beeld van de H. Catharina

36
Noten
47.J.J.M. Timmers, "Christelijke symboliek en iconografie", Houten 1987, pag. 274.
48.Op een foto aan de achterzijde van het menu dat geserveerd werd ter gelegenheid van de plechtige consacratie op 13 mei 1918, staat er nog geen beeld in de nis. In: A.F.M. Sweens en J. Stuyt, "De Kruiskerk. Geschiedenis en Iconografie der vernieuwde St. Catharinakerk te 's-Hertogenbosch", 's-Hertogenbosch 1918, wordt melding gemaakt van een beeld van de H. Catharina in een nis aan de buitenzijde, doch er wordt niet ingegaan op details. Er wordt wel gesproken over de martelattributen van de H. Catharina afgebeeld in het timpaan eronder.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 36-37
Artikelen
2009

Geert Donkers

Beeld van Catharina
KringNieuws 3 (2009) 24
 
2009

Ton Vogel

Beeld van Catharina
KringNieuws 4 (2009) 9