afb. Tony Zeeuwe, 2006

H. Aloysius

kunstenaar: Onbekend
datering: 1907-1908
locatie: Sint Josephstraat 18

Beeldhouwkunst

69. Beeld van H. Aloysius

32
Noten
35.J.J.M. Timmers, "Christelijke symboliek en iconografie", Houten 1987, pag. 230.
36.Mondelinge informatie van frater Cesario Peters, archivaris van de Congregatie van de Fraters van Tilburg.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 32
Artikelen
2016

Geert Donkers

Beeld van Aloysius
Bossche Kringen 3 (2016) 7